Välkommen till Bolagsguiden!

Vi är entreprenörer och arbetar med entreprenörer. Genom ett personligt samarbete ger vi dig tiden att jobba med det du gör bäst, genom att göra med det vi gör bäst. För att ditt företag ska kunna nå sin fulla potential erbjuder vi stöd i marknadsföring, kundrelationer, organisation och ledarskap.

Entreprenörskap
Affärsmannaskap
Ledarskap
Utveckling
Riskmanagement

VAD GÖR VI?

Genom ett coachande förhållningssätt agerar vi stöd till ledning och ägare vid beslutsfattande i olika situationer ett bolag kan befinna sig i. Vid önskemål från uppdragsgivaren antar vi en exekutiv roll då uppdraget utformas på ett tydligt sätt. Vi kan då driva delar av verksamheten och bistå med allt från beräkningar till aktivt arbete med affärer. Vidare kan vi jobba i projektform under process som kan beröra förändringar vad gäller ägare eller struktur i företaget. Ibland med hjälp av andra samarbetspartners tillhandahåller vi rådgivning och struktur i denna typ av processer.Entreprenörskap
Att använda den drivkraft du som entreprenör innehar tror vi är kärnan i att lyckas. Då du ofta är ensam i rollen som entreprenör tror vi att en god struktur som ger dig möjlighet att uppnå din fulla potential är av största vikt. Vi hjälper till att förstärka goda sidor, och ger stöd där förbättringar kan göras. Vi hjälper till att bygga upp en struktur i bolaget med utgångspunkten att entreprenörsandan ska få full kraft. Energi ska läggas på rätt saker för alla i bolaget. Vår roll kan vara bollplank kring i princip alla frågeställningar såväl vad gäller ordning och reda som affärsfrågor.
Affärsmannaskap
Då vi påbörjar ett samarbete med ett företag finns det några olika aspekter vi granskar. Vilka affärer gör ni? Vad tjänar ni pengar på? Hur kalkylerar ni? Vilka är inblandade? Vi arbetar sedan tätt ihop med ledningen för att svara på dessa frågor. Det första vi gör är att ta reda på vilka affärer ni tjänar pengar på. Nästa steg är att analysera hur affären kan utvecklas ytterligare och sätta upp en strategi för eventuella förändringar. Slutligen genomför vi ihop med ledningen förändringarna och sätter upp ett uppföljningssystem för framtida affärer.
Ledarskap
Ett starkt ledarskap är kärnan i att lyckas med affärsidén. Vårt arbetssätt är normalt att börja med en verksamhetsanalys med fokus på organisation och ledning. Vem gör vad? Är det rätt personer på rätt platser? Vad vill vi åstadkomma? Vi kan aktivt vara med i verksamheten och arbetar med ledningen genom exempelvis styrelseroller, controllerroll eller projektroll i ledningsgruppen. Tillsammans med er kan vi genomföra kartläggningar av grupper och arbetslag för att så mycket som möjligt effektivisera arbetet.
Utveckling
I dagens tuffa affärsklimat är pressen på företags ständiga utveckling enorm. Den som inte vill bli bättre är snart utkonkurrerad. För att du ska undvika detta arbetar vi med ständig omvärldsanalys och gör utveckling till en naturlig del av verksamheten. Vi ställer upp frågor som strukturerat ska ställas till verksamheten med rätt tidsintervall och med hjälp av John Kotters modell jobbar vi tillsammans med ledningen för att säkerställa att alla förändringar blir till det bättre.
Riskmanagement
Risker är en naturlig del av vår vardag och inte minst för stora företag. Vårt uppdrag är att i största möjliga mån förhindra att ditt företag blir offer för dessa risker. Tillsammans med ledning och ägare analyserar vi därför bolagets risker och tar fram en policy för risk, valuta och råvaruhantering

BAKGRUND

Bolagsguiden är startat av Ola Tyrberg som sedan examen i civilekonomi från Lunds Universitet arbetat med mängder av företag inom olika områden. 25 års erfarenhet inom bank tillsammans med diverse utbildningar inom ledarskap och coachning har gett Ola verktygen att utveckla och hjälpa företag i alla situationer. Ett brinnande intresse för ledarskap och entreprenörskap är vad som driver Ola att hjälpa andra att lyckas med sitt företagande.

Tillsammans med våra samarbetspartners och kunder utvecklas Bolagsguiden kontinuerligt. Vårt coachande förhållningssätt har gett oss möjligheten att på ett mycket inspirerande sätt ständigt dra lärdom av våra samarbeten.

SÅ JOBBAR VI

Att vara entreprenör innebär i någon mån ett ledarskap. Du måste vara målinriktad och ha en vilja att ha med dig personal och kunder på en resa.
Vi jobbar gärna nära ledningen ur det perspektiv som passar bäst i de enstaka fallen. Vi är gärna med och utvecklar affären, medarbetarna, ekonomin och ledningen.

Vi kan aktivt hjälpa till med förhandlingar eller bygga ett upplägg för att verksamheten ska komma vidare. Ibland behövs avveckling av delar av verksamheten för att rätt utveckling ska bli möjlig.

Vi kan ta olika roller beroende på dina behov. Bollplank, coachning och mentorskap är sätt vi kan bidra med, beroende på vart din verksamhet befinner sig.

Vi kan hjälpa till att driva delar av verksamheten i samarbete med personal och ledning eller andra samarbetspartners. Vi kan ta en aktiv styrelseroll eller om det passar bättre agera rådgivare utan en aktiv roll i en styrelse.

KONTAKTA OSS

Om du har frågor om verksamheten eller om hur vi kan hjälpa till så är du varmt välkommen att kontakta oss via formuläret nedan eller kontakta oss på telefon.


Ola Tyrberg, VD
Jag heter Ola Tyrberg och är grundaren av Bolagsguiden. Jag brinner för entreprenörskap och har gjort det själv till en livsstil. Att låta min och andras verksamhet växa är för mig att entreprenörskap fullt ut.
Mattias Åberg, Konsult
Jag heter Mattias Åberg och studerar på Ekonomihögskolan vid Linneuniversitetet i Kalmar. Med engagemang vid sidan av skolan och ett ständigt brinnande intresse för entreprenörskap och företagsutveckling jobbar jag alltid efter kreativt tänkande och nyskapande.
Olle Sandberg, Konsult
Jag heter Olle Sandberg och läser på Ekonomprogrammet vid Ekonomihögskolan i Kalmar. Jag är motiverad och målinriktad med ett stort intresse för både människor och siffror. Med en god organisationsförmåga och ett innovativt tänkande gör jag allt för att hjälpa företag att utvecklas och ta nya steg mot nya mål.

Bolagsguiden Sverige AB
VD Ola Tyrberg, 0708-777639
Stortorget 34, 392 31 Kalmar
info@bolagsguiden.nu

Skicka